english
Висибаба, археолошки локалитет - Варошиште
Основни подаци
Место
село Висибаба
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
II - III век
Редни број у централном регистру
АН 30
Датум уписа у централни регистар
27.06.1983.
Редни број у локалном регистру
6
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споемника културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завод за заштиту споменика културе Београд бр. 62/1 од 19.01.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Простире се на заравњеном, благо нагнутом терену према локалитету Савинац и захвата највећи део села Висибаба. На основу раније видљивих остатака грађевина, површинских налаза, грађевинског материјала и конфигурације терена, утврђено је да је на овом локалитету био резиденцијални део значајног античког центра. То потврђују и новија истраживања, приликом којих је констатовано постојање објеката зиданих у сухозиду већим облуцима и ломљеним каменом сразмерно густо постављеним један уз други. Овом делу припадају и терме значајних размера на југоисточној периферији локалитета. У недостатку покретног археолошког материјала о датовању откривених објеката не може се ништа прецизније рећи. Ранији истраживачи презентовали су стање локалитета, а рекогносцирања 1970. године употпунила су резултате претходних истраживања. Прва сондажна ископавања вршена су 1982. године.