english
Висибаба, археолошки локалитет - Савинац
Основни подаци
Место
село Висибаба
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај II - почетак III века
Редни број у централном регистру
АН 32
Датум уписа у централни регистар
27.06.1983.
Редни број у локалном регистру
8
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споемника културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завод за заштиту споменика културе Београд бр.64/1. од 19.01.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Налази се на ужем простору Варошишта, североисточно од локалитета на којем су констатовани резиденцијални објекти. Одвојен је данашњим сеоским путем од локалитета Болница са којим чини целину, односно део великог античког насеља на простору села Висибаба, насталу крајем II и почетком III века. Приликом савремених грађевинских радова наишло се на темеље римске грађевине зидане каменим блоковима. У подножју бедема, на северозападној страни, нађени су фрагменти већег каменог саркофага који данас служи као базен за воду испред спомен чесме. Прва сондажна ископавања вршена су 1982. године.