english
Римско утврђење Ледерата
Основни подаци
Место
узвишење источно од села Рама
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај I века
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 102
Датум уписа у централни регистар
22.12.1992.
Редни број у локалном регистру
4
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Велика Градишка бр. 633-3/86-01 од 30.06.1986.год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

На десној обали Дунава, низводно од села Рама, налазе се остаци Ледерате, једног од највећих ауксилијарних кастела на овом делу дунавског лимеса, подигнутог крајем I века н. е. на стеновитом платоу изнад реке. Изузетно повољан стратегијски положај условио је основну функцију утврђења – заштиту прелаза преко реке. Претпоставља се да је у време I дачког рата, 101. године, један део Трајанових трупа на овом месту прешао преко понтонског моста на непријатељску територију. Ледерата, димензија око 200x145 m, са квадратним дефанзивним кулама на угловима и капијама, са ровом чији се остаци и данас назиру на терену, има значајну функцију у доба раног Царства. Са промењеном политичком ситуацијом, у другој половини II и током III века, прилично је запуштена. У време Диоклецијанових војних реформи редуцирана је на мање унутрашње утврђење типа quadriburgium, приближних димензија 50x50 m, подигнутог у североисточном углу старог утврђења. Јустинијановом обновом Лимеса поново добија на значају. Бедеми старијег, Трајановог, уклапају се у ново утврђење са кружним кулама на угловима и капијама и двоструким бедемом на јужној страни, где се налази и главна улазна капија. Сондажна ископавања заштитног карактера обављана су 80-тих година, а конзерваторске интервенције вршене су на две очуване куле quadriburgiuma и на једној кули утврђења VI века.