english
Средњовековни град Звечан
Остаци утврђења
Документација
Архитектура
Основни подаци
Предметна одредница
Средњовековни град Звечан
Опис
Датум настанка оригиналног дела
11. век/11th century
Материјал
камен/stone
Тип
утврђење/fortress
Историја
Власник објекта
Република Србија/The Republic of Serbia
Напомена
Грађа садржи приказ архитектонских елемената утврђења
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-10
Власник записа
Математички институт САНУ
Назив
Утврђење
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Средњовековни град Звечан се састоји од Горњег града, Доњег града и подграђа
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-10
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Основа утврђења
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Основа утврђења је елипсастог облика
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-10
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Одбрамбени зид
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Одбрамбени зидови су били ширине од 1,5 до 2 метра
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-10
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Тип зидања
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Утврђење је зидано од притесаног и ломњеног камена, повезаних малтером
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-10
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Остаци средњовековне куле
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Утврђење је било окружено кулама квадратних и правоугаоних облика
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-11
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Остаци средњовековне куле
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-11
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Остаци средњовековне куле
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-11
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Остаци средњовековне куле
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-11
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Остаци средњовековне куле
Аутор документа
Драган Радовановић
Техничка обрада
Нина Огњановић
Напомена
Остаци куле се налазе на надморској висини од око 800м
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-04
Формат фајла
jpg
Резолуција
600 dpi
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
NIKON D40
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-03-11
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више