english
Средњовековни град Звечан
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Средњовековни град Звечан
Место
Општина
Период
Период градње
1000/1200
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1416
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр.173 од 29. 8.1947.г. Општи закон о заштити споменика културе и природних реткости (Службени лист ФНРЈ бр. 81 / 2).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Остаци утврђења