english
Mанастир св. Николе у Куршумлији
Спољашњост цркве
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Архитектура
Основни подаци
Предметна одредница
Манастир св. Николе у Куршумлији
Опис
Датум издавања оригиналног дела
14. век/ 14. century
Материјал
папир
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6
Тип
фотографија
Историја
Власник објекта
Манастир св. Николе у Куршумлији
Напомена
Креатор описа
Стефана Јанићијевић
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт
Назив
Звоник
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Стефан Првовенчани је дозидао припрату са двема кулама звонарама и оне су сличног изгледа као црква светог Трипуна у Котору
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Звоник
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Црква - северо западна страна
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Јужна кула је била звоник првобитно, али постоје мишљења да је истовремено била и звоник и пирг. Данас је она, за разлику од северне у коју је наводно ударио гром, потпуно рестаурирана.
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Куле
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Звоник - детаљ
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Звоник је рађен у касно византијском стилу, са елементима романике
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Црква - јужна страна
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Спада у ред прототипа Рашке школе, па су приметне одлике и византијског – ( сличност са никејском црквом свете Софије, затим цариградским црквама и најзад Влахернском капијом) , као и романичког стила
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Фасада
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Озидана опеком, црква има карактеристичну фасаду. Сваки други ред је увучен и прекривен малтером.
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Црква - југо западна страна
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Апсида и купола - спољашњи део
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Олтарски простор и апсида
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Купола и апсида су изграђене у касно византијском стилу; купола има широке прозоре који осветљавају цркву
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Црква - детаљ
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
На слици се виде бифорни прозори који имају кружне отворе
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Порта - улаз у цркву
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Двокрилна врата од храстовине, ротирају се око металне осовине
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Црква - детаљ
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
На слици се виде бифорни прозори који имају кружне отворе
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Јужни улаз у цркву
Аутор документа
Жарко Мијајловић
Напомена
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Canon EOS 450D
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Датум креирања описа
2011-08-19
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више