english

Подунавски округ, 2011-2012

Аутори текста: Милош Миловановић, Марија Шеган

Листa oбрaђeних спoмeникa и лoкaлитeтa

  1. Манастир Копорин, oпштина Велика Плана
  2. Манастир Покајница, oпштина Велика Плана
  3. Меморијални комплекс Радовањски луг, oпштина Велика Плана

О презентацији

Презентација посвећена културним добрима Подунавског округа резултат је пројекта: ИИИ044006, "Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању", који је финансијски подржан Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и пројекта "Дигитализација културног и научног наслеђа са применама у средњошколској и универзитетској настави математике, информатике, астрономије, историје и српског језика", који је финансијски подржан од Центра за промоцију науке.

Подунавски округ се налази у централном делу Републике Србије и обухвата три општине: Смедерево, Смедеревску Паланку и Велику Плану, у којима је регистровано око 55 непокретних културних добара. Године 2011. покренут је пројекат у сарадњи Математичког института Српске академије науке и уметности, Центра за промоцију науке и Машинско- електротехничке школе Гоша у Смедеревској Паланци да се део споменичког наслеђа Подунавског округа дигитализује у оквиру Електронског каталога Споменика културе. Пројекат, који је трајао од 2011. до 2012. године, реализован је у три фазе: од обуке у Машинско-електротехничкој школи Гоша у Смедеревској Паланци преко рада на терену до обраде података на Математичком Институту. Један од резултата пројекта је и ова презентација, која има за циљ да ширу јавност на један пријемчив и занимљив начин упозна са духовним и материјалним благом Подунавског краја.

Презентацију су реализовали: Зоран Огњановић (руководилац пројекта; Математички институт Српске академије наука и уметности), Жарко Мијајловић (консултације, прикупљање података на терену, дигитална фотографија; Математички факултет Универзитета у Београду), Горан Терзић (програмирање; Математички факултет Универзитета у Београду), Сања Рајић (консултације, прикупљање података на терену; Машинско-електротехничка шкопа „Гоша“ у Смедеревској Паланци), Александра Ивановић (консултације, прикупљање података на терену; Машинско-електротехничка школа „Гоша“ у Смедеревској Паланци), Милош Миловановић (обрада фотографија, опис едитовање и унос текста; Математички институт Српске академије наука и уметности), Бојан Вучковић (обрада фотографија; Математички институт Српске академије наука и уметности), Марија Шеган (опис, едитовање и унос текста, библиографија; Математички институт Српске академије наука и уметности), Весна Стаменковић (превод; Удружење књижевних преводилаца Србије), Наталија Милојковић (превод; Машинско- електротехничка шкопа „Гоша“ у Смедеревској Паланци).