english
Манастир Гориоч
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Гориоч
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1378
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 160 од 14. јула 1958. г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости НРС ( Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Живопис цркве
Иконoстас