english
Амбар
Документација
Сликарство


Основни подаци
Место
Гибарац, М. Тита бр. 42
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга четвртина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1350
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
97
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 120/80 од 25.11.1980.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Међу најрепрезетативније примере амбара са тремом на чеоној страни спада овај, у улици Маршала Тита бр. 42. Време његовог настанка није познато, али би се по аналогији могао датовати приближно у другу четвртину XIX века. Грађен је храстовином у скелетној конструкцији на јаким храстовима темељачама. Двосливног је крова покривеног бибер црепом којим је замењен првобитни од шиндре. Трем је у доњем делу затворен уобичајеном преградом од дасака у облику парапета, а у горњем, профилисаним летвама. Дрвени луци постављени између угаоних и средишњих стубова стварају утисак да су оне лучно завршене. Декоративном обрадом истичу се стубови трема. Посебно су упечатљива два средишња, улазна стуба, наглашено масивна и готово скулпторално обрађена са прорезима у горњем конусном делу. Иако није украшен, забат је урађен мајсторски веома солидно, од отесаних цепаних десака закошено слаганих у средишњу вертикалну греду. Судећи по зарезима за коснике на угаоним стубовима и зарезу по средини венчанице имао је окапницу испод забата. Илуструјући једну од фаза у развоју зграда за смештај и чување жита, он складним пропорцијама и богатом декорацијом представља најизражајнији пример амбара са тремом на чеоној, улазној страни.