english
Амбар
Документација
Сликарство


Основни подаци
Место
Гибарац, М. Тита бр. 42
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга четвртина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1350
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
97
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 120/80 од 25.11.1980.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
slika