english
Градина
Основни подаци
Место
Нови Раковац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XI - XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 111
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе петроварадин бр. 02-257/1-69 од 10.04.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

На северним обронцима Фрушке горе источно од Думбовачког потока, на потесу Стучица, налазе се локалитет Градина и село Нови Раковац. На простору Градине су у периоду 1963–78. проведена систематска археолошка ископавања концентрисана на откривање остатака средњовековне цркве. Издвојене су две њене фазе, романичка и готичка. Романичкој фази припада тробродна црква са трима полукружним апсидама, испод којих се налази крипта. Готичка црква, која делимично лежи на темељима романичке, имала је тространу апсиду са контрафорима. На локалитету Градина налазио се манастир Домбо, који је у XV веку опасан бедемом и шанцем. Упркос томе, Турци су у првој половини XVI века заузели и спалили овај манастирски комплекс, да би одредбом Карловачког мира био потпуно порушен 1702. Део откривених остатака је конзервиран. Средњовековном периоду на Градини претходила је римска градња, из које потичу остаци хипокауста неке грађевине и покретан археолошки материјал. У најстаријим слојевима констатовани су трагови земљаног утврђења из старијег гвозденог доба. Археолошка ископавања са прекидима још увек трају.