english
Римске терме у Плочнику
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Римске терме у Плочнику
Место
Општина
Период
Период градње
3-4. век/3-4th century
Редни број у централном регистру
АН46
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Остаци римских терми