english
Остаци утврђења Курвинград у Придворици
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Остаци утврђења Курвинград у Придворици
Место
Придворица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
6. век/6th century
Категорија
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш

Текст приредила Марија Шеган

 

Остаци утврђења код места Придворица, у општини Бојник у Јабланичком округу, налазе се непосредно испод једне бране, са десне стране Курвачиног потока. На основу пронађеног покретног материјала постоји вероватноћа да је утврђење подигнуто за владе римског цара Јустинијана I (527 – 565), који је био познат по својој фортификационој делатности на овом простору. Локалитет је данас обрастао шумом, али су видљиви остаци бедема у кречном малтеру, као и остаци једне куле на највишој тачки утврђења. Приближна орјентација утврђења је север-југ, а са источне стране водио је пут који је у подножју прекинут каменоломом. Откривени покретни материјал – грнчарија и остаци згуре, вероватно од радионица (ковачница) – сугеришу могућу привредну функцију насеља. Неопходна су детаљна археолошка и историјска истраживања ради добијања потпутнијих података о некадашњем изгледу и животу утврђења.

 

Литература

Мишић, С. (2009). Историјско-географска истраживања Топличког краја од 15. до 22. августа 2009. ЕкспД Топлица 2009. Београд: Дигитална архива Математичког института САНУ.