english
Црква Св. Теодора Тирона у Доњој Битињи
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Теодора Тирона у Доњој Битињи
Место
Доња Битиња
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
16. век/16th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1421
Датум уписа у централни регистар
1990
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 251 од 16.4.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).

Гробљанска црква Св. Теодора Тирона у Доњој Битињи скромна је грађевина једнобродног, полуобличасто засведеног наоса и са споља тространом апсидом. Зидана је ломљеним каменом с доста малтера, укопана, а под је покривен великим каменим плочама неправилног облика. Од живописа, који је настао шездесетих година XVI века, сачувани су само фрагменти на западном зиду и у олтарском простору, програмски сведени и типични за доба у којем су настали (тако су, на пример, као пандан св. Константину и Јелени уз улаз насликани најпоштованији локални светитељи Симеон и Сава). Просечног квалитета у сликарској продукцији тога доба, ограничене палете и са извесним грубостима у цртежу, фреске су дело сеоског мајстора којем се, ипак, не може оспорити експресивни израз. У цркви се чува икона са представом Визије пророка Илије из 1635/6, која би, по димензијама, могла бити престона.