english
Црква Св. Теодора Тирона у Доњој Битињи
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Теодора Тирона у Доњој Битињи
Место
Доња Битиња
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
16. век/16th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1421
Датум уписа у централни регистар
1990
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 251 од 16.4.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Црква - спољашност