english
Нишка тврђава: Објекат са сводовима и рановизантијска улица
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
5-6. век/5-6th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 671/48 од 06.05.1948. год

Текст приредили: Душан Андрејевић, Никола Арсић и Душан Татић

 

Грађевина под сводовима, базилика и улица чине јединствен просторни ансамбл на централном платоу античког царског Ниша. Реч је о јавном, репрезентативном делу античког града, са свим особинама које одликује касноантичку – тетрахијску архитектуру. Објекат под сводовима, позициониран у централном делу Тврђаве, је комплекс грађевина величине 22х31 метар. То су четири веће просторије пресведене полуобличастим сводом зиданих од опеке. Две су у основи димензије 7,2х7 а две 7,2х6,2 метара. У подужном правцу све су међусобно повезане уским пресведеним коридором. Правац је север – југ, управно на правац поплочане улице и тробродне базилике уз њу. Тробродна базилика је смештена између улице и објекта са сводовима. Декорисана је мозаицима, фрескама, као и стубовима са композитним капителима. Античка улица има западни продужетак у правцу северозапад – југозапад. Улица је поплочана каменим плочама већих димензија (114х75 цм, 118х95 цм, 120х80 цм) неправилног четвороугаоног облика. На јужној страни улице сачуван је уздигнути ивичњак, формиран од седам камених греда, постављених једна уз другу. По осовини улице је дубљи канал, озидан од камена и опеке, ширине 60 цм. Ужи, бочни канал, од опеке, прикупљао је атмосферску и другу воду и преко каменог сливника уз ивичњак одводио у главну одводни канал. Са јужне стране улице сачувана су два ступца портика, димензија 70х87 цм и 85х85 цм, зидана од целих и фрагментованих опека, док је са северне стране неизграђен простор. Зидани ступци портика нижу се паралелно са улицом, док је унутрашњи зид подигнут за око 30 цм од нивоа улице. Археолошка истраживања на овом локалитету вршена су од 1982. до 1985. године.

 

Литература. 1) Андрејевић Б. (1996). Споменици Ниша: заштићена културна добра од изузетног и великог значаја. Ниш: Просвета; 2) Симоновић Д. et al. (1995). Енциклопедија Ниша: историја. Ниш, Градина: Просвета; 3) Милић Д. et al. (1983). Историја Ниша 1: Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1978 године. Ниш, Градина: Просвета; 4) Група аутора (2011). Лексикон града Ниша. Београд; 5) Мирчетић Д.Ж. (2002). Историјски архив Ниш 1948-1998. Ниш: Вук Караџић; 6) Ђуровић Љ., & Вучковић Н. (2013). Водич Историјског архива Ниш. Ниш: Пунта.