english
Нишка тврђава: Античке терме
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
4 - 5. век/4th - 5th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 671/48 од 06.05.1948. год

Текст приредили: Душан Андрејевић, Никола Арсић и Душан Татић

 

Античке терме се налазе недалеко од Београдске капије и простиру се на површини од око 900 м². Сачуване су скоро све просторије, две централне које су биле свлачионице (apodyterium), западно од њих су хладна (frigidarium) и топла (tepidarium, caldarium) купатила, док се на јужној страни налази још једна просторија непознате намене. Уз северозападну страну терми регистровани су остаци бедема византијског утврђења, а у млађим културним слојевима овог објекта откривена је мања некропола. Покретни налази датирани су у IV и VI век.

 

Литература. 1) Андрејевић Б. (1996). Споменици Ниша: заштићена културна добра од изузетног и великог значаја. Ниш: Просвета; 2) Симоновић Д. et al. (1995). Енциклопедија Ниша: историја. Ниш, Градина: Просвета; 3) Милић Д. et al. (1983). Историја Ниша 1: Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1978 године. Ниш, Градина: Просвета; 4) Група аутора (2011). Лексикон града Ниша. Београд; 5) Мирчетић Д.Ж. (2002). Историјски архив Ниш 1948-1998. Ниш: Вук Караџић; 6) Ђуровић Љ., & Вучковић Н. (2013). Водич Историјског архива Ниш. Ниш: Пунта.