english
Нишка тврђава: Лапидаријум
Документација
Остало
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
1 - 6. век/1st - 6th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 671/48 од 06.05.1948. год

Текст приредили: Душан Андрејевић, Никола Арсић и Душан Татић

 

У парковском простору северног дела Тврђаве изложена је збирка камених споменика из античког раздобља Ниша и шире околине од I до VI века. Споменици су учвршћени на три самостална постоља, која се пружају у облику троугла. Свако постоље је дужине од око 15 метара. На два постоља причвршћено је по 12 споменика, а на трећем 10. Појединачно је постављено још 5 камених саркофага и 2 споменика. Збирка се састоји од надгробних стела, жртвеника, саркофага и скулптура. Лапидаријумска збирка камених споменика изложена је први пут у Тврђави 1887. године. То је била збирка римских споменика пронађених приликом регулационих радова у комплексу Тврђаве. Била је то прва јавна изложба музејских експоната у Нишу, организована само деценију по ослобођењу од Турака. Првобитни лапидаријум је уклоњен 1902. године и на његовом месту је подигнут споменик књазу-краљу Милану Обреновићу. Збирка је од 1951. године била смештена у топовске нише поред Београдске капије, а на данашњи месту лапидаријум је смештен 1980. године.

 

Литература. 1) Андрејевић Б. (1996). Споменици Ниша: заштићена културна добра од изузетног и великог значаја. Ниш: Просвета; 2) Симоновић Д. et al. (1995). Енциклопедија Ниша: историја. Ниш, Градина: Просвета; 3) Милић Д. et al. (1983). Историја Ниша 1: Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1978 године. Ниш, Градина: Просвета; 4) Група аутора (2011). Лексикон града Ниша. Београд; 5) Мирчетић Д.Ж. (2002). Историјски архив Ниш 1948-1998. Ниш: Вук Караџић; 6) Ђуровић Љ., & Вучковић Н. (2013). Водич Историјског архива Ниш. Ниш: Пунта.