english
Средњовековни утврђени дворац (Војиновића кула)
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Средњовековни утврђени дворац (Војиновића кула)
Место
Општина
Период
Период градње
1402/1426
Сликар
Аксентије
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1374
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр.858 од 19. маја 1949. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/ 4).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Остаци утврђеног дворца налазе се у месту Вучитрн, на десној обали Ситнице, у северозападном делу Косова Поља. По предању, дворац је припадао Војиновићима, српској властели XIV века. У изворима је забележено да је између 1402. и 1426. овде био двор породице Бранковић, где су примали посланике и издавали повеље. Почетком XV века Вучитрн је значајна варош са колонијом дубровачких трговаца и пословних људи. Турци су место освојили 1439. и са мањим прекидом држали га до 1912. Утврђење је квадратне основе. Остаци бедема сачувани су и до висине од 6 m. Кула постоји само на средини источног бедема и позната је као кула Војиновића. Квадратне је основе, зидана од притесаног камена ређаног у правилним хоризонталним редовима. У њу се улазило преко дрвеног степеништа у висини првог спрата. Утврђени дворац у Вучитрну није истраживан нити конзервиран.

 

Литература. 1) Јовановић В. (1987). Косовски градови и дворци XI-XV века. Задужбине Косова. Београд-Призрен, 370.