english
Средњовековни утврђени дворац (Војиновића кула)
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Средњовековни утврђени дворац (Војиновића кула)
Место
Општина
Период
Период градње
1402/1426
Сликар
Аксентије
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1374
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр.858 од 19. маја 1949. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/ 4).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Остаци утврђења