english
Црква Ваведења Богородичиног у Ваганешу
Документација
Архитектура
Сликарство
Остало


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Ваведења Богородичиног у Ваганешу
Место
Општина
Период
Период градње
1354/1355
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1390
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 474 од 9.јула 1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/4 ).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Остаци цркве - спољашност
Oстаци цркве - унутрашњост