english
Римокатоличка црква св. Павла
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Римокатоличка црква св. Павла
Место
Општина
Период
Период градње
1773/1780
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1087
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
54
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-436/1-70. од 14.07.1970.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)
Архитектура