english
Тврђава Голубац
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 977
Датум уписа у централни регистар
05.03.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79
Тврђава