english
Средњовековни град Маглич
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 168
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
14
Датум уписа у локални регистар
04.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.280/48 од 01.03.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Средњовековни град Маглич налази се на десној обали Ибра, око 25 km југозападно од Краљева на путу за Рашку. Постављен је на уском платоу стеновитог гребена који доминира читавом околином. Град је вероватно подигнут у XIII веку. Између 1324. и 1337. архиепископ Данило II обновио је бедеме, цркву Св. Ђорђа као и друге „прекрасне“ палате и опремио их потребним стварима и књигама. Након пада под турску управу Маглич постаје седиште нахије ширег подручја. Град је био значајан у време Бечког рата (1683–1699) и Другог српског устанка. Са три стране окружен је реком, а на источној страни је кроз стену био прокопан дубоки ров. Основа утврђења је у облику неправилног издуженог вишеугаоника са седам масивних кула и донжоном. На врху бедема постојале су ограђене шетне стазе. У унутрашњости града, у који се улазило кроз лучно засведену капију на северној страни, сачувани су знатни остаци палате и цркве Св. Ђорђа. Црква је једнобродна, издужене правоугаоне основе, са елементима који указују на готска стилска својства. Била је живописана. Источно од цркве је цистерна, а уз бедеме су били објекти за смештај страже и другу намену. Донжон је имао посебну цистерну. На једној од јужних кула налази се помоћни улаз. Археолошки и конзерваторски радови трајали су, са прекидима, од 1960. до 1987.