english
Средњовековни град Маглич
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 168
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
14
Датум уписа у локални регистар
04.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.280/48 од 01.03.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79
Град Маглич