english
Рајачке пимнице
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVIII век - до треће деценије XX века
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 14
Датум уписа у централни регистар
25.12.1986
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
25.11.1986.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Неготин бр. 633-2/83-III од 23.02.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Недалеко од Неготина према југу, на брежуљку крај Тимока километар-два удаљене од села Рајац налазе се пивнице. Формиране су као збијена групација која образује централни трг са записом као ознаком култног места на којем је постојала, данас затрпана, изворска чесма. Од њега се распростиру кривудаве, ломљене улице и пролази са местимичним сужењима и проширењима, односно, мањим трговима на местима на којима се уличице секу. Групацију чини око 270 пивница највише као самосталних зграда али је честа појава и две, три па и четири под истим кровом. Грађене су каменом и покривене ћерамидом крајем прошлог и почетком овог века на месту на којем су постојале још од краја XVIII века. Делимично су укопане, са два наспрамна улаза на два нивоа или прозором у оних које немају друга врата, кроз који се поставља дрвени олук „гурма“ за сипање грожђа у кацу. Улази са двокрилним лучно засведеним вратима, као и прозори, једноставном, али упечатљивом профилацијом или украсом делују врло декоративно. Најстарије подруме зидали су мајстори с југа од којих је један потписан као „мајстор Коста из Маћедоније“. Изгледа да су исти мајстори од истог камена клесали надгробнике на гробљу крај пивница. Настало средином XIX века карактеришу га споменици у облику стела богато обрађених у плитком рељефу геометријским орнаментима, старим култним симболима сунца, месеца, звезда и крста испод којих је поље са текстом. Конзерваторски радови нису извођени. Порастом интересовање јавности расте опасност од угрожавања интенгритета целине што без савременог приступа заштите може имати лоше последице.