english
Рајачке пимнице
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVIII век - до треће деценије XX века
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 14
Датум уписа у централни регистар
25.12.1986
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
25.11.1986.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Неготин бр. 633-2/83-III од 23.02.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
Архитектура