english
Тврђава и подграђе у Бачу
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIV века
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 52
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
1
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1175/48 од 30.07.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Тврђава