english
Црква Cв. Николе
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
око 1395/around 1395
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 248
Датум уписа у централни регистар
22.06.1982
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
06.10.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац/Institute for the Protection of Cultural Monuments Kragujevac
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 699/55. од 11.06.1955. год/Decision of the Institute for the Protection and Scientific Research of Cultural Monuments NRS no 699/55. since 11.06.1955.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

У Рамаћи, селу смештеном на обронцима Рудника 25 km западно од Крагујевца, налази се црква Св. Николе. Повељом кнегиње Милице дарована је 1395. манастиру Св. Пантелејмона на Светој Гори, што значи да је до тада била изграђена и осликана. Дрвена припрата дозидана је у XIX веку. То је мала, једнобродна грађевина с куполом ослоњеном на луке и пиластре. Тамбур куполе споља је осмостран, а изнутра кружан. Од савремених споменика моравске школе потпуно се разликује, јер нема ни триконхалну основу нити камену пластичну декорацију. Омалтерисана је и једини украс на фасадама су пиластри, наспрамни онима у наосу. Зидно сликарство, веома занимљивог иконографског програма, знатно је оштећено. У куполи су представе Небеске литургије и пророка, у олтару композиције Богородице с анђелима, Причешће апостола, Поворка анђела и Поклоњење архијереја Христу-жртви, а на зидовима наоса илустровани су циклуси Великих празника, Страдања Христовог, циклус св. Николе, сцене из Богородичиног живота и Каменовање св. Стефана. Изнад зоне стојећих фигура представљени су допојасни ликови светитеља у медаљонима. Непознати ктитори – свештеник са сином и братом, насликани су на јужном зиду како св. Николи приносе своју цркву, док су на западном зиду, сада оштећени, вероватно били приказани актуелни владар кнез Стефан Лазаревић и можда, сизерени ктитора – војвода Никола Зојић и његова жена Видослава. Откривање и конзервација живописа изведени су 1956–58.