english
Црква Cв. Николе
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
око 1395/around 1395
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 248
Датум уписа у централни регистар
22.06.1982
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
06.10.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац/Institute for the Protection of Cultural Monuments Kragujevac
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 699/55. од 11.06.1955. год/Decision of the Institute for the Protection and Scientific Research of Cultural Monuments NRS no 699/55. since 11.06.1955.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
Архитектура