english
Остаци утврђења Марина кула у Кастрату
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Остаци утврђења Марина кула у Кастрату
Место
Општина
Период
Период градње
15. век/15th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 307
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
73
Датум уписа у локални регистар
16.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.1250/i од 30.12.1971. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Остаци средњовековног града, познатог као Марина кула, налазе се на врло неприступачном месту, на врху шумовитог брда изнад ушћа реке Косанице у Топлицу, 2 km источно од Куршумлије. Данас је ово утврђење сасвим у рушевинама. Најбоље је очуван северни зид и то у дужини од око 20 m. На југоисточном делу Горњег града видљиви су темељи црквице, површине око 40 м2 и донжон куле. Северно од ових објеката су темељи неколиких зграда. Марину кулу је подигла у другој половини XV века султанија Мара, кћерка српског деспота Ђурђа Бранковића. Када је после смрти свог мужа Мурата II дошла у Србију, враћене су јој и две српске области – Топлица и Дубочица. У време изградње, између 1451–1457, боравила је недалеко од града, у цркви Св. Николе код Куршумлије. На основу архитектонских остатака као и познатих историјских података, сматра се да град представља веома значајан споменик из епохе Бранковића. На жалост, на њему до данас нису вршена никаква истраживања нити конзерваторски радови.