english
Остаци утврђења Марина кула у Кастрату
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Остаци утврђења Марина кула у Кастрату
Место
Општина
Период
Период градње
15. век/15th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 307
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
73
Датум уписа у локални регистар
16.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.1250/i од 30.12.1971. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
Остаци средњовековног града