english
Нишка тврђава: Византијска улица
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
5 - 6. век/5th - 6th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш

Текст приредили: Душан Андрејевић, Никола Арсић и Душан Татић

 

Археолошким истраживањима 1962. и 1963. године, у средишњем делу Тврђаве, откривени су остаци улице из V-VI века. Улица је орјентисана у правцу север-југ, што наводи на закључак да се ради о улици насталој царским декретом, и има портик који је на ступцима грађеним од опека. То наводи на закључак да је улица из периода обнове Ниша у време цара Јустинијана I. Откривене просторије дуж улице су више пута преправљане, што указује да су мењале намену. Остаци оруђа са траговима злата, указују да је ту постојала радионица за обраду племенитих метала. Археолошки остаци сакралне намени наводе на помисао да је у близини постојала црква, а можда и на месту Бали бегове џамије.

 

Литература. 1) Андрејевић Б. (1996). Споменици Ниша: заштићена културна добра од изузетног и великог значаја. Ниш: Просвета; 2) Симоновић Д. et al. (1995). Енциклопедија Ниша: историја. Ниш, Градина: Просвета; 3) Милић Д. et al. (1983). Историја Ниша 1: Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1978 године. Ниш, Градина: Просвета; 4) Група аутора (2011). Лексикон града Ниша. Београд; 5) Мирчетић Д.Ж. (2002). Историјски архив Ниш 1948-1998. Ниш: Вук Караџић; 6) Ђуровић Љ., & Вучковић Н. (2013). Водич Историјског архива Ниш. Ниш: Пунта.