english
Нишка тврђава: Византијска улица
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
5 - 6. век/5th - 6th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Остаци улице