english
Гамзиград
Споменик уписан на УНЕСКО-ву листу светске баштине: 2007
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
III век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 40
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.407/48 од 19.03.1948. год; Одлука СО Зајечар бр.63-1 од 28.06.1978. год; Одлука СО Зајечар бр.011-45 од 06.06.1990. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Felix Romuliana, палата подигнута по замисли императора Гаја Валерија Галерија Максимилијана, припада посебној категорији споменика римске дворске архитектуре везане искључиво за раздобље тетрархије. Археолошким радовима откривени су остаци старијег и млађег утврђења. Обе фортификације подигнуте су у временском интервалу од десетак година. Комуникацијом која је спајала источну и западну капију простор унутар бедема је подељен на два дела различите намене. Северну половину обухвата комплекс царске палате са малим храмом и монументалним жртвеником, док се на јужној половини налазе објекти за јавну употребу (велики храм са две крипте правоугаоне основе и терме) и објекти за опслуживање палате (хореум и једнобродна грађевина са портиком). Од прве деценије IV до средине VI века у неколико махова мењају се назив, изглед и основна функција. Већ у другој половини IV века Ромулијана је запуштена палата, а после провале Гота и Хуна постаје мало византијско насеље које се под називом Ромулиана помиње у списку места обновљених у време Јустинијанове владавине. Гамзиградски дворац је последњи пут оживео као утврђено словенско насеље XI века. Систематска археолошка истраживања трају од 1953, а на откривеним објектима континуирано се врше конзерваторски радови.