english
Гамзиград
Споменик уписан на УНЕСКО-ву листу светске баштине: 2007
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
III век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 40
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.407/48 од 19.03.1948. год; Одлука СО Зајечар бр.63-1 од 28.06.1978. год; Одлука СО Зајечар бр.011-45 од 06.06.1990. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79
Феликс Ромулијана
Галеријева палата
Кибелин храм
Терме
Велики храм
Магура