english
Бреговинско Кале (Дренград) код Прокупља
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Бреговинско Кале (Дренград) код Прокупља
Место
Општина
Период
Период градње
6. век/6th century
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 41
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Датум уписа у локални регистар
15.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.262/50 од 14.03.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Комплексу рановизантијских утврђења подигнутих око Царичиног града у време цара Јустинијана (527–565) припада и утврђено насеље са базиликом, које се налази на локалитету Кале код села Бреговина, у области Прокупља. Археолошким ископавањима установљено је да је насеље било утврђено са два појаса бедема. Ужи појас штитио је акропољ, а шири цело градско подручје. У североисточном углу акропоља откривени су остаци тробродне базилике, унутрашњих димензија 23x13 m. Базилика, која је једина детаљно истражена, уклопљена је са источне и северне стране у бедем акропоља са угаоном полукружном кулом. Стога су њени зидови, који су уједно и зидови бедема, знатно масивнији од осталих. У нартексу су уочени зачеци ђаконикона и протезиса. Наос је подељен на три брода каменим стубовима са базама и капителима композитног типа и типа јонског импоста. Зидови цркве били су украшени фрескама којима је, у доњим деловима, имитирана декорација мермерним панелом. У простору презвитеријума нађени су фрагменти зидног стакленог мозаика као и делови три латинска натписа: један је био уклесан на мермерној плочи надвратника, други је припадао црквеном намештају, а трећи је фрагменат фреско-натписа. Зидови базилике су конзервирани 1957/58, али су их мештани, у међувремену, уништили због изградње локалног пута.