english

Источна Србија, 2019

Листa oбрaђeних спoмeникa и лoкaлитeтa

  1. Тврђава Голубац
  2. Тврђава Фетислам
  3. Манастир Вратна
  4. Рајачке Пимнице
  5. Гамзиград
  6. Смедеревска тврђава

O прeзeнтaциjи

Презентација посвећана културним добрима источне Србије представља резултат рада у оквиру пројекта Математичког института САНУ, које је финансијски подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја: пројекат ИИИ044006 „Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању”.

Презентацију су реализовали сарадници Математичког института САНУ: Маја Новаковић (едитовање и унос дигиталне грађе, превод текста) Дејан Вукелић (едитовање и унос дигиталне грађе, превод текста) Горан Терзић (програмирање), Марија Шеган (консултант) и др Зоран Огњановић (руководилац пројекта и консултације).