english
Кула
Индекси
Културна добра од изузетног значаја
Културна добра од великог значаја
Проглашена непокретна културна добра
Евидентирана непокретна културна добра
Непокретна културна добра под претходном заштитом
Остали споменици
Споменици културе
Знаменита места
Археолошка налазишта
Просторне културно-историјске целине
Археолошко налазиште
Брвнара
Ветрењача
Винарија
Воденица
Градско језгро
Гробље
Дворац
Зграда
Индустријско наслеђе
Испосница
Камена плоча
Капела
Караула
Конак
Кула
Манастир
Меморијални споменик
Мост
Надгробни споменик
Некропола
Објекти народног градитељства
Рурална целина
Самостан
Сахат кула
Синагога
Скулптура
Спомен костурница
Споменик
Споменик из ноб-а
Споменичка целина
Тврђава
Текија
Турбе
Урбанистичка целина
Утврђење
Хамам
Хан
Црква
Чесма
Џамија
Школа
Јашар-пашина стамбена кула, Лешане, Пећ
Југ Богданова (Водена) кула у Прокупљу, Прокупље, Прокупље
Комплекс који чине стара градска кула и харемлук, Пећ, Пећ
Кула Ненадовића, Ваљево, Ваљево
Остаци утврђења Марина кула у Кастрату, Кастрат, Куршумлија
Сеоска стамбена кула породице Поповића, Кош, Исток
Стамбена кула "Арифај", Нивоказ, Ђаковица
Стамбена кула "Пепши", Јуник, Дечани
Стамбена кула Авди Рустемија, Стреоц, Дечани
Стамбена кула Адем Адемаја, Батуша, Ђаковица
Стамбена кула Б. Хајдарија, Јуник, Дечани
Стамбена кула Зенун Ахметија, Бровина, Ђаковица
Стамбена кула Зимер Химе, Дечани, Дечани
Стамбена кула Ибрахим Хоџе, Јуник, Дечани
Стамбена кула Ибриш Аљиша, Ђаковица, Ђаковица
Стамбена кула Јах Имерија, Јуник, Дечани
Стамбена кула Јах Љошај, Горњи Црнобрег, Дечани
Стамбена кула Лах Сељманај, Горњи Црнобрег, Дечани
Стамбена кула Михајла Јовановића., Пећ, Пећ
Стамбена кула Мус Алије, Нивоказ, Ђаковица
Стамбена кула Мус Љушија, Бровина, Ђаковица
Стамбена кула Мусе Ибер Хисаја, Дечани, Дечани
Стамбена кула Рам Добруне, Дечани, Дечани
Стамбена кула Рам Шабанија, Папраћане, Дечани
Стамбена кула Реџ Аљие, Дечани, Дечани
Стамбена кула Садик Р. Шеху, Јуник, Дечани
Стамбена кула Хабиб Џемајљија, Доброшевац, Глоговац
Стамбена кула Хаџи Ос Мифтарија, Истинић, Дечани
Стамбена кула Хаџи-Зеке Сељманија, Стреоц, Дечани
Стамбена кула Хисни Коши, Ђаковица, Ђаковица
Стамбена кула Шабан Цурија, Горњи Стреоц, Дечани
Стара стамбена кула Јанићија Јокића, Пећ, Пећ
Стара стамбена кула Милована Гојковића, Пећ, Пећ
Стара стамбена кула Ћамила Лиманија, Пећ, Пећ
Стара стамбена кула у улици Боро Вукмировић бр. 61, Пећ, Пећ
Шеремет кула и Кула-воденица испод ње, Пећ, Пећ