english

Косово и Метохија, 2009 – 2014

Листa oбрaђeних спoмeникa и лoкaлитeтa

 1. Црква Ваведења Богородичиног у Липљану
 2. Црква Св. Флора и Лавра у Липљану
 3. Меморијални споменички комплекс Газиместан
 4. Манастир Грачаница
 5. Црква Св. Ђорђа у Горњој Битињи
 6. Црква Св. Теодора Тирона у Доњој Битињи
 7. Црква Св. Николе у Готовуши
 8. Црква Св. Николе у месту Штрпце
 9. Манастир Дечани
 10. Црква Св. Николе у селу Ђураковац
 11. Манастир Гориоч
 12. Манастир Пећка патријаршија
 13. Црква Св. Јована у Великој Хочи
 14. Црква Св. Николе у Великој Хочи
 15. Црква Св. Стефана у Великој Хочи
 16. Манастир Зочиште са црквом Светих врача Кузмана и Дамјана
 17. Црква Св. Николе у селу Богошевци
 18. Црква Св. Ђорђа у Горњем Селу
 19. Црква Св. Николе у селу Драјчићи
 20. Црква Св. Николе у селу Мушниково
 21. Црква Св. Апостола (Св. Петке)
 22. Манастир Драганац
 23. Црква Богородице Љевишке
 24. Манастир Св. Арханђела
 25. Саборна црква Св. Ђорђа у Призрену
 26. Црква Св. Ђорђа и Руновића у Призрену
 27. Црква Св. Спаса у Призрену
 28. Црква Св. Богородице у селу Средска
 29. Црква Св. Николе у селу Средска
 30. Манастир Тамница
 31. Војиновића мост у Вучитрну
 32. Средњовековни утврђени дворац (Војиновића кула)
 33. Манастир Бањска
 34. Манастир Соколица
 35. Средњовековни град Звечан
 36. Црква Св. Јована у селу Горње Вараге
 37. Црква Ваведења Богородичиног у селу Читлук
 38. Манастир Девич у близини Србице
 39. Остаци цркве Св. Варваре (Св. Димитрија) у селу Кметовце
 40. Црква Св. Јована у селу Беривојце
 41. Црква Ваведења Богородичиног у Ваганешу
 42. Црква Св. Николе у Косовској Каменици
 43. Остаци манастира Рђавац (Убожац)
 44. Остаци средњовековне тврђаве са подграђем у Новом Брду

О презентацији

Презентација представља резултат два пројекта Математичког института САНУ и Математичког факултета у Београду, које је финансијски подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја: пројекта 13017 (реализован у периоду 2008 – 2011) и пројекта iii44006 (2011 – 2014)

Презентација садржи документацију о 44 споменика културе и археолошких локалитета Косова и Метохије. Документација се заснива на подацима који су углавном прикупљени на терену у периоду од 2009. до 2010. године, под руководством проф. др Жарка Мијајловића и залагањем проф. др Драгана Радовановића, а обухвата и дигитализован материјал Републичког завода за заштиту споменика културе. Презентација садржи више од 1000 фотографија културних добара, за чију обраду треба захвалити ученицима Нини Огњановић и Бранимиру Мирчетић.

Прeзeнтaциjу су рeaлизoвaли: Зoрaн Oгњaнoвић (рукoвoдилaц прojeктa; Maтeмaтички институт Српскe aкaдeмиje нaукa и умeтнoсти), Жaркo Mиjajлoвић (кoнсултaциje, прикупљaњe пoдaтaкa нa тeрeну, дигитaлнa фoтoгрaфиja; Maтeмaтички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду), Гoрaн Teрзић (прoгрaмирaњe; Maтeмaтички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду), Драган Радовановић (кoнсултaциje, прикупљaњe пoдaтaкa нa тeрeну; Гeoгрaфски фaкултeт Унивeрзитeтa у Приштини сa приврeмeним сeдиштeм у Кoсoвскoj Mитрoвици), Синиша Темерински (кoнсултaциje, прикупљaњe пoдaтaкa; Републички завод за заштиту споменика), Mилoш Mилoвaнoвић (oбрaдa фoтoгрaфиja, oпис, eдитoвaњe и унoс тeкстa; Maтeмaтички институт Српскe aкaдeмиje нaукe и умeтнoсти), Maриja Шeгaн (oпис, eдитoвaњe, унoс и превод тeкстa; Maтeмaтички институт Српскe aкaдeмиje нaукe и умeтнoсти), Бранимир Мирчетић и Нина Огњановић (oбрaдa фoтoгрaфиja, ученици Математичке гимназије).